เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี
เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี

เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี

เขื่อนคีรีธาร เป็นเขื่อนดินสูง 33 เมตร ปิดกั้นลำน้ำห้วยสะพานหิน เหนือบ้านห้วยสะพานหิน 30 กิโลเมตร ปริมาณน้ำที่กักเก็บเฉลี่ยปีละ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร ผันผ่านอุโมงค์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่ห้วยทัพนคร ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำจันทบุรี ในการผันน้ำดังกล่าวก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างระดับน้ำในอ่างและน้ำใน ห้วยทัพนคร 125 เมตร สามารถติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำได 12,200 กิโลวัตต์ เป็นกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ 27 ล้านกิโลวัตต์ ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว จะไหลลงสู่แม่น้ำจันทบุรี ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเกษตร การประปาและการป้องกันน้ำเค็มของจังหวัดจันทบุรีต่อไป

ดูแผนที่ตั้งของ “เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #เขื่อนคีรีธาร จันทบุรี