ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ พะเยา

ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ พะเยา
ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ พะเยา

ตั้งอยู่ที่วัดหย่วน ชาวไทลื้อมีอุปนิสัยรักสงบ ขยัน อดทน เป็นผู้ที่อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างดี เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย รูปทรงบ้านเรือน อาหารการกิน เป็นต้น ศูนย์นี้จัดตั้งเพื่อแสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม และฝึกอาชีพของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะผ้าของชาวไทลื้อที่มีลวดลายและสีสันสดใส เช่น ลายดอกขอเครือ ลายดอกขอ ลายม้า และลายดอกตั้ง เป็นต้น   วันเปิดทำการ: ทุกวัน เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 16.30

ดูแผนที่ตั้งของ “ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ
คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ