น้ำตกอินทสร ยะลา
น้ำตกอินทสร ยะลา

น้ำตกอินทสร ยะลา

น้ำตกอินทสร  อยู่ห่างจากตัวเมืองเบตง 15 กิโลเมตร หรือเลยจากบ่อน้ำร้อนเบตงไปอีก 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากภูเขา รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ร่มรื่น และมีแอ่งน้ำสามารถว่ายน้ำเล่นและพักผ่อนได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลจาก : yalapao.go.th

ดูแผนที่ตั้งของ “น้ำตกอินทสร ยะลา”