วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เพชรบุรี
วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เพชรบุรี

วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เพชรบุรี

ตั้งอยู่เชิงเขาวังด้านทิศใต้ ถนนคีรีรัฐยาไม่ไกลจากศาลหลักเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีลักษณะงดงามและมีขนาดใหญ่ 1 ใน 4 ของประเทศ (ยาว21 วา 1 ศอก 7 นิ้ว)  สร้างด้วยอิฐตลอดทั้งองค์และลงรักปิดทองเชื่อว่าเป็นฝีมือสกุลช่างสมัยอยุธยา องค์พระยื่นออกมาจากหินภูเขาที่อยู่ด้านหลังสำหรับพระวิหารมีผนังเพียง 3 ด้านเท่านั้นเพราะอยู่ติดกับเขาวังผนังอีกด้านจีงเป็นส่วนของภูเขา   บริเวณฝ่าพระบาทของพระพุทธไสยาสน์จะมีมงคล 108 ซึ่งเป็นลวดลายมงคล ปัจจุบันลวดลายเลือนหายไปบางส่วน การได้นมัสการบูชามงคล 108 มีความเชื่อว่าเป็นการปัดเสนิยดรังควานและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงออกจากตัวเองและครอบครัวให้แคล้วคลาดจกาภยันตราย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายทั้งปวง

ดูแผนที่ตั้งของ “วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เพชรบุรี”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) เพชรบุรี