ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ สมุทรสงคราม
ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ สมุทรสงคราม

ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ สมุทรสงคราม

ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ เป็นเครื่องดนตรีไทยพื้นบ้านภาคกลาง บ้านพญาซอเป็นบ้านช่างซออู้ ที่นำศิลปะการเล่นดนตรีไทย มาผนวกกับการแกะสลักซอเป็นลวดลายที่งดงาม โดยการนำผลมะพร้าวที่ใช้ทำซอ ซึ่งมีลักษณะพิเศษมาแกะสลักเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น ลายตัวละคร ลายพุดตาน ลายนามย่อ ลายนามปีนักษัตรเช่น ชวด ฉลู ปัจจุบันหาชมศิลปะการแกะสลักเช่นนี้ได้ยาก นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถชมศิลปะการแกะสลักซอและเรียนรู้การใช้ซอได้ที่ บ้านคุณสมพร เกตุแก้ว เลขที่ 43 หมู่ 5 ต.บางพรม อ.บางคนที

ดูแผนที่ตั้งของ “ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ สมุทรสงคราม”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ สมุทรสงคราม