พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนองคาย
พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนองคาย

พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนองคาย

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จยกกองทัพมาที่ตำบลหนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 เพื่อไปช่วยพระเจ้ากรุงหงสาวดี ที่กรุงศรีสัตตนาคนหุต (เมืองเวียงจันทน์) เนื่องจากขณะนั้นไทยเป็นเมืองขึ้นของกรุงหงสาวดี แต่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวร พระเจ้ากรุงหงสาวดีจึงให้ยกทัพกลับกรุงศรีอยุธยา สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะริมหนองบัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ในวันที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทางจังหวัดจะจัดให้มีงานเฉลิมฉลองและมีพิธีถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ “พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #พระอนุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช