ศาลกรมหลวงชุมพร
ที่มาภาพ : พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ & หาดทรายรี

ศาลกรมหลวงชุมพร

ที่เที่ยวชุมพรที่แรกที่เราแนะนำคือ ศาลกรมหลวงชุมพร ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถาน “พลเรือเอก พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” หรือที่ชาวเรือเรียกกันว่า “เสด็จเตี่ย” ซึ่งเป็นผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทย ที่ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของคนในชุมชนและยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของหาดทรายรีได้อย่างชัดเจน สามารถมองเห็นเวิ้งของทะเลได้อย่างสวยงาม

 

ดูแผนที่ตั้งของ “พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ & หาดทรายรี”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ & หาดทรายรี