อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด
อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด

อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่กลางวงเวียนห้าแยกสายน้ำผึ้งใกล้วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระขัติยะวงษา (ทน) เป็นบุตรท้าวจารย์แก้วได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็ดคนแรก เมื่อ พ.ศ. 2318 ในรัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้นำในการสร้างบ้านแปงเมืองโดยอพยพผู้คนจากเมืองท่งมาตั้งรกรากที่เมืองกุ่มร้าง หรือเมืองร้อยเอ็ดถือได้ว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถในการปกครองได้รวบรวมผู้คนบูรณะฟื้นฟูและทะนุบำรุงเมืองร้อยเอ็ดจนเป็นปึกแผ่นเจริญรุ่งเรืองในที่สุด

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org

ดูแผนที่ตั้งของ “อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #อนุสาวรีย์พระขัติยะวงษา (ทน) ร้อยเอ็ด