อุทยานวังตะไคร้ นครนายก
อุทยานวังตะไคร้ นครนายก

อุทยานวังตะไคร้ นครนายก

อุทยานวังตะไคร้ เป็นอุทยานที่ ได้รับการตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ประดับนานาพันธุ์ ในเนื้อที่ 1,500 ไร่ มีถนนให้รถยนต์วิ่งเข้าชมในบริเวณได้ เปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งประเภทเช้าไปเย็นกลับ และประเภทค้างแรม

ค่าผ่านประตู (ตั้งแต่ 1 ก.ย.46) นักท่องเที่ยวเดินเท้าคนละ10บาท รถยนต์รถกระบะรถตู้ รถสองแถวคันละ 100 บาท

ดูแผนที่ตั้งของ “อุทยานวังตะไคร้ นครนายก”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #อุทยานวังตะไคร้ นครนายก