อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตรัง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตรัง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตรัง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง และเกาะเปรามะ

กิจกรรมท่องเที่ยวที่ น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมดำน้ำบริเวณเกาะเหลาเหลียง ประกอบด้วยเกาะเหลาเหลียงน้อง และ เกาะเหลาเหลียงพี่ เป็นเกาะสัมปทานรังนกส่วนหนึ่งในหมู่เกาะแห่งอุทยานแห่งชาติเภตรา เขตจังหวัดตรังและสตูล บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน

ดูแผนที่ตั้งของ “อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตรัง”

คลิปวิดิโอที่เกี่ยวข้อง #อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตรัง